PSIHOPEDAGOGIE SPECIALA

  • Evaluarea si psihodiagnoza tipului si severitatii disfunctiei persoanelor cu eficiente/handicap
  • Consilierea persoanelor cu deficiente/handicap si a familiilor acestora
  • Asistenta, consilierea si interventia psihopedagogica speciala in institutii, organizatii si comunitate specifice pentru persoanele cu deficiente/handicap
  • Interventia logopedica (preventiva si curativa) **)
  • Evaluarea copiilor, elevilor si tinerilor cu CES si a persoanelor diagnosticate cu tulburari din spectrul autist**)
  • Interventii psihopedagogice specifice pentru persoanele cu deficiente/handicap
  • Participarea la constructia, etalonarea si validarea metodelor si tehnicilor de evaluare si asistenta psihologica specifica, dezvoltarea si implementarea de proiecte in domeniu

**) Potrivit Standardelor de calitate in serviciile psihologice (SCSP)